РЕФЛЕКТИРАЧКА ФОЛИJА

 

Фолиjа за патна сигнализација

Класа RA1

Рефлективен клас RA1

Светлоотразителни фолиа за пътна сигнализация

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Рефлектирачка фолија ORALITE 5500 Engineer Grade
дебелина110 µm
печатсито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност
Рефлектирачка фолија ORALITE 5510 Engineer Grade
дебелина110 µm
печатсито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност
Рефлектирачка фолија ORALITE 5700 Engineer Grade Premium
дебелина130 µm
печатсито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност
Рефлектирачка фолија ORALITE 5710 Engineer Grade Premium
дебелина130 µm
печатсито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност
Рефлектирачка призматична фолија ORALITE 6710
дебелина170 µm
печатUV | Сито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност

Класа RA2

Рефлективен клас RA2

Свтлоотразително фолио за пътна сигнализация и информационни табели

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Рефлектирачка фолија ORALITE 5800 High Intensity Grade
дебелина210 µm
печатсито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност10г.
Рефлектирачка призматична фолија ORALITE 5910
дебелина230 µm
печатсито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност10г.

Класа RA3

Рефлективен клас RA3

За производство на пътни, предупредителни и информационни светлоотразителни знаци

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Рефлектирачка призматична фолија ORALITE 6910
дебелина230 µm
печатUV | Сито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност12г.
Рефлектирачка транслуцентна фолија ORALITE 6910T
дебелина230 µm
печатUV | Сито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност10-12г.

 

Времена патна сигнализација

Временна пътна сигнализация

Светлоотразителни фолиа за временна пътна сигнализация

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Рефлектирачка фолија ORALITE 5431 Construction Grade
дебелина90 µm
печатсито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4г.
Рефлектирачка фолија ORALITE 5860 High Intensity Construction Grade
дебелина210 µm
печатсито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.

 

Комерцијална графика

Комерсиална графика

Светлоотразителни фолиа за надписи, маркировки, декорации

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Рефлектирачка фолија ORALITE 5600 Fleet Engineer Grade
дебелина110-140 µm
печатSOLV | LATEX | UV | Сито печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност7г.
Рефлектирачка фолија ORALITE 5200 Economy Grade
дебелина80 µm
печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3г.

 

Маркирање на возила

Светлоотразителни ленти

Маркировка на камиони, завеси на тирове и др.

 
лепило
Трајност
Рефлектирачка лента Oralite VC104+ Curtain Grade
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3г.
Рефлектирачка сегментна лента Oralite VC104+
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3г.
Рефлектирачка лента VC104+ со лого на клиентот
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3г.