СИТО И ОФСЕТ ПЕЧАТЕЊЕ


Фолиа за сито печат

Стикери, надписи, декорации

Материали за офсетов печат

Декорации, надписи, стикери, реклама върху превозни средства

   
  дебелина
  печат
  лепило
  Трајност
  Самолеплива фолија ORACAL 640
  дебелина80 µm
  печатсито печат
  лепилоперманентно проѕирно
  Трајност3г.
  Самолеплива фолија ORACAL 620
  дебелина80 µm
  печатсито печат
  лепилоremovable проѕирно
  Трајност3г.
  Самолеплива фолија за бандероли ORACAL 820
  дебелина55 µm
  печатсито печат
  лепилоперманентно проѕирно
  Трајност5г.
  Самолеплива полиестерна фолија ORACAL 352
  дебелина23-50 µm
  печатСито | UV-офсет печат
  лепилоперманентно проѕирно
  Трајност1-2г.
  Самолеплива фолија ORACAL 1740
  дебелина90 µm
  печатСито | UV-офсет печат
  лепилоперманентно проѕирно
  Трајност2г.
  Самолеплива фолија Oracal 1660 Opaque Vinyl
  дебелина110 µm
  печатСито | UV-офсет печат
  лепилоremovable проѕирно
  Трајност3г.
  Самолеплива фолија Oracal 1668 Opaque Vinyl
  дебелина100 µm
  печатСито | UV-офсет печат
  лепилоremovable црна
  Трајност2г.