Рефлектирачка призматична фолија ORALITE 6910

печат
UV | Сито печат
дебелина
230 µm
лепило
перманентно проѕирно
Трајност
12г.

боја
HIP-010
HIP-010
HIP-020
HIP-020
HIP-030
HIP-030
HIP-035
HIP-035
HIP-050
HIP-050
HIP-060
HIP-060
HIP-080
HIP-080
HIP-FLUO 037
HIP-FLUO 037
HIP-FLUO 038
HIP-FLUO 038
HIP-FLUO 029
HIP-FLUO 029

Карактеристики

Размери
1.22м/50м
Опис
  • Рефлектирачка призматична фолија
  • Намена: патни, информациони и предупредувачки рефлектирачки знаци
  • Добра отпорност на корозија и органски разредувачи
  • Содржи идентификационен воден знак
Спецификација
  • Подлошка: силиконизиран PP филм - 0.075мм
  • Лепило: солвентно полиакрилатно, перманентно
  • Класа на рефлективност: RA3

Характеристики

Документация
Светлоотразително призматично фолио за пътна сигнализация

Рефлектирачка фолија (230 микрони) во 10 бои

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ