САМОЛЕПЛИВИ ФОЛИИ ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

Мономерни

Мономерни фолии

За рамни површини

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Мономерна фолија за печат ORAJET 3162
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоremovable сиво/проѕирно
Трајност4г.
мономерна фолија за дигитален печат ORAJET 3164
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоперманентно сиво/проѕизрно
Трајност4г.
Мономерна фолија за печат ORAJET 3164XRA
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоперманентно сиво
Трајност4г.
Мономерна фолија за печатење ORAJET 3164HT
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4г.

Полимерни

Полимерни фолии

За еднакви површини и лесни 2D искривувања, брендирање на возила.

 
печат
температура
дебелина
лепило
Трајност
Полимерна фолија за печатење ORAJET 3551RA
печатSOLV | LATEX | UV
температура-50°C +90°C
дебелина70 µm
лепилосиво репозиционирачко
Трајност7г.
Полимерна фолија за печатење ORAJET 3451
печатSOLV | LATEX | UV
температура-20°C +65°C
дебелина80 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4г.
Транслуцентнa фолија за печатење LX LD4910
печатSOLV | ECO-SOLV
температура-45°C +82°C
дебелина100 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.

Каст

Каст фолии

За 3D искривување, сеопфатно облепување и брендирање на автомобили

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Каст фолија за печатење ORAJET 3951RA+
дебелина55 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.
Каст фолија за печатење LX LD723TG
дебелина50 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилосиво репозиционирачко
Трајност5г.

Специјални продукти

Специјални производи

Фолии за специфични апликации

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива оптички проѕирна фолија LX LP3962
дебелина90 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоremovable проѕирно
Трајност1г.
Самолеплива high-tech фолија ORAJET 3105HT
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоперманентно сиво
Трајност5г.
Самолеплива фолија за фасади LX LD3880
дебелина80 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилополу-перманентно прозрачно
Трајност1г.
Самолеплива фолија отпорна на нафтени деривати ORAJET 3959
дебелина55 µm
печатSOLV | LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.

Перфо фолио

Перфо фолии

Брендирање на излози, прозорци на згради и возила

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Перфо фолија OWV 1414
дебелина140 µm
печатLATEX
лепилоперманентно црно
Трајност2г.
Перфо фолија OWV 1416
дебелина140 µm
печатSOLV | UV
лепилоперманентно черно
Трајност3г.

Ламинати

Мономерен ламинат

Мономерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху мономерни фолиа.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 200
дебелина70 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност2г.

Полимерен ламинат

Полимерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху полимерно PVC фолио.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 215
дебелина75 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.

Каст ламинат

Каст ламинат

За сигурна защита на цифрови разпечатки върху каст PVC фолио.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 290
дебелина50 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Ламинат Oraguard 293
дебелина30 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.

Подов ламинат

Подов ламинат

За защита на подови реклами от механични повреди и UV лъчение

 
дебелина
лепило
Трајност
Подов ламинат LX LM41000
дебелина200 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3г.
Подов ламинат AS HF220
дебелина180 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност
Подов ламинат EFT2014
дебелина200 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност