САМОЛЕПЛИВИ ФОЛИИ ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

Мономерни

Мономерни фолии

За рамни површини

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Мономерна фолија за печат ORAJET 3162
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоremovable сиво/проѕирно
Трајност4г.
мономерна фолија за дигитален печат ORAJET 3164
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоперманентно сиво/проѕизрно
Трајност4г.
Мономерна фолија за печат ORAJET 3164XRA
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоперманентно сиво
Трајност4г.
Мономерна фолија за печатење ORAJET 3164HT
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4г.

Полимерни

Полимерни фолии

За еднакви површини и лесни 2D искривувања, брендирање на возила.

 
печат
температура
дебелина
лепило
Трајност
Полимерно фолио за печат ORAJET 3551RA+
печатSOLV | LATEX | UV
температура-50°C +90°C
дебелина70 µm
лепилорепозиционируемо перманентно сиво
Трајност7г.
Полимерна фолија за печатење ORAJET 3551RA
печатSOLV | LATEX | UV
температура-50°C +90°C
дебелина70 µm
лепилосиво репозиционирачко
Трајност7г.
Полимерна фолија за печатење ORAJET 3451
печатSOLV | LATEX | UV
температура-20°C +65°C
дебелина80 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4г.
Транслуцентнa фолија за печатење LX LD4910
печатSOLV | ECO-SOLV
температура-45°C +82°C
дебелина100 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.

Каст

Пол

За 3D искривување, сеопфатно облепување и брендирање на автомобили

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Каст фолија за печатење ORAJET 3951RA+
дебелина55 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.

Специјални продукти

Специјални производи

Фолии за специфични апликации

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
PVC Free фолио за печат EcoJet SP 145W8
дебелина145 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоотстраняемо NanoTack
Трајност
PVC Free фолио за печат EcoJet AC 1208H
дебелина120 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоотстраняемо NanoTack
Трајност
PET ламинат Supreme Diamond High-Gloss
дебелина250 µm
печат
лепилоперманентно проѕирно
Трајност
PVC Free фолио за печат Orajet 3174 X
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоперманентно сиво
Трајност
Самолеплива оптички проѕирна фолија LX LP3962
дебелина90 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоremovable проѕирно
Трајност1г.
PVC Free Ламинат Oraguard 236
дебелина60 μm
печат
лепилоперманентно
Трајност
Самолеплива high-tech фолија ORAJET 3105HT
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоперманентно сиво
Трајност5г.
PET беклит филм Vivid Vision LW01SPM
дебелина85 µm
печатLATEX | UV
лепилоremovable проѕирно
Трајност
Самолеплива фолија за фасади LX LD3880
дебелина80 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилополу-перманентно прозрачно
Трајност1г.
Самолеплива фолија отпорна на нафтени деривати ORAJET 3959
дебелина55 µm
печатSOLV | LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.

Перфо фолио

Перфо фолии

Брендирање на излози, прозорци на згради и возила

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Перфо фолио OWV 1618 Premium UV
дебелина160 µm
печатUV
лепилоперманентно черно
Трајност5г.
Перфо фолио OWV 1618 Premium LTX
дебелина180 µm
печатLATEX
лепилоперманентно черно
Трајност5г.
Перфо фолија OWV 1414
дебелина140 µm
печатLATEX
лепилоперманентно црно
Трајност2г.
Перфо фолија OWV 1416
дебелина140 µm
печатSOLV | UV
лепилоперманентно черно
Трајност3г.

Ламинати

Мономерен ламинат

Мономерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху мономерни фолиа.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 200
дебелина70 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност2г.
Ламинат HF0812
дебелина80 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност

Полимерен ламинат

Полимерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху полимерно PVC фолио.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 215
дебелина75 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.

Каст ламинат

Каст ламинат

За сигурна защита на цифрови разпечатки върху каст PVC фолио.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 290
дебелина50 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Ламинат Oraguard 293
дебелина30 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.

Подов ламинат

Подов ламинат

За защита на подови реклами от механични повреди и UV лъчение

 
дебелина
лепило
Трајност
Подов ламинат LX LM41000
дебелина200 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3г.
Подов ламинат AS HF220
дебелина180 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност
Подов ламинат EFT2014
дебелина200 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност