САМОЛЕПЛИВИ ФОЛИИ ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

Мономерни

Мономерни фолии

За рамни површини

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за дигитален печат ORAJET 3164
дебелина100 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилоперманентно сиво/проѕизрно
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печат ORAJET 3164XRA
дебелина100 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилоперманентно сиво
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печат ORAJET 3162
дебелина100 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилоremovable сиво/проѕирно
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD2800
дебелина100 µm
печатSOLV
лепилопроѕирно
Трајност2г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD2810
дебелина100 µm
печатSOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност2г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD2700
дебелина80 µm
печатSOLV
лепилоперманентно проѕирно
Трајност2г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD2710
дебелина80 µm
печатSOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност2г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD2740
дебелина80 µm
печатSOLV
лепилоRemovable
Трајност2г.
Самолеплива фолија за печатење STICK ES0814
дебелина80 µm
печатSOLV
лепилоперманентно прозрачно
Трајност2г.
Самолеплива фолија за печатење STICK ES1014
дебелина100 µm
печатSOLV
лепилоперманентно прозрачно
Трајност2г.

Полимерни

Полимерни фолии

За еднакви површини и лесни 2D искривувања, брендирање на возила.

 
температура
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3751
температура-50°C +90°C
дебелина60 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилосиво
Трајност8г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3551
температура-50°C +90°C
дебелина70 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилосиво репозиционирачко
Трајност7г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3551RA
температура-50°C +90°C
дебелина70 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилосиво репозиционирачко
Трајност7г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3651
температура-40°C +80°C
дебелина70 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилоперманентно сиво
Трајност5г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3451
температура-20°C +65°C
дебелина80 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD593TM
температура-40°C +82°C
дебелина50 µm
печатSOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD4910
температура-45°C +82°C
дебелина100 µm
печатSOLV ECO-SOLV
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD3911
температура-40°C +82°C
дебелина80 µm
печатSOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност5г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD391T
температура-40°C +82°C
дебелина80 µm
печатSOLV ECO-SOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност5г.

Каст

Каст фолии

За 3D искривување, сеопфатно облепување и брендирање на автомобили

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951
дебелина55 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво/проѕирно
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951RA
дебелина55 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво/проѕирно
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3981RA
дебелина50 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD923TGF
дебелина50 µm
печатSOLV ECO-SOLV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD821TG
дебелина60 µm
печатSOLV
лепилосиво репозиционирачко
Трајност8г.

Специјални продукти

Специјални производи

Фолии за специфични апликации

 
дебелина
печат
трайност
лепило
Цена без ДДС
Самолеплива фолија за ѕидови ORAJET 3268
дебелина150 µm
печатSOLV UV LATEX
трайност2г.
лепилоотстраняемо
Цена без ДДС5,23лв/м2
Самолеплива фолија за фасади ORAJET 3954
дебелина55 µm
печатSOLV UV LATEX
трайност1г.
лепилоперманентно сиво
Цена без ДДС11,90лв/м2
Самолеплива high-tech фолија ORAJET 3105
дебелина100 µm
печатSOLV UV LATEX
трайност5г.
лепилоперманентно сиво
Цена без ДДС15,90лв/м2
Самолеплива фолија отпорна на нафтени деривати ORAJET 3959
дебелина55 µm
печатSOLV LATEX
трайност8г.
лепилорепозиционируемо, перманентно, сиво
Цена без ДДС26,60лв/м2
Самолеплива оптички проѕирна фолија ORAJET 3352F
дебелина70 µm
печатSOLV UV LATEX
трайност1г.
лепилоremovable сиво/проѕирно
Цена без ДДС18,91лв/м2
Самолеплива полиестерна фолија Orajet 3350
дебелина50 µm
печатSOLV UV LATEX
трайност1-2г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС28,12 - 33,87лв/м2
Самолеплива фолија за авиони ORAJET 3967AC
дебелина65 µm
печатSOLV UV LATEX
трайност2г.
лепилорепозиционируемо, перманентно, сиво
Цена без ДДС59,90лв/м2
Самолеплива фотолуминисцентна фолија ORAJET 3930
дебелина150 µm
печатSOLV UV LATEX
трайност5г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС68,00лв/м2
Самолеплива дифузно транслуцентна фолија LG LDJ90DF
дебелина100 µm
печатSOLV ECO-SOLV
трайност5г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС13,78лв/м2
Самолеплива фолија LG LD3870 Хај-Тек
дебелина100 µm
печатSOLV
трайност3г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС7,20лв/м2
повеќе

Перфо фолио

Перфо фолиа

Брандиране на витрини, прозорци на сгради и превозни средства.

 
дебелина
печат
трайност
лепило
Цена без ДДС
Перфо фолија Orajet 3676
дебелина140 µm
печатSOLV LATEX
трайност3г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС16,00лв/м2
Перфо фолија OWV 1416
дебелина140 µm
печатSOLV UV LATEX
трайност3г.
лепилоперманентно черно
Цена без ДДС4,60лв/м2
Перфо фолија OWV 1614
дебелина160 µm
печатSOLV
трайност2г.
лепилоперманентно черно
Цена без ДДС4,50лв/м2
Перфо фолија OWV 1414
дебелина140 µm
печатSOLV
трайност2г.
лепилоперманентно црно
Цена без ДДС3,50лв/м2

Ламинати

Мономерен ламинат

Мономерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху мономерни фолиа.

 
дебелина
трайност
лепило
Цена без ДДС
Ламинат Oraguard 200
дебелина70 µm
трайност2г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС3,80лв/м2
Ламинат LG LP2812
дебелина95 µm
трайност2г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС2,30лв/м2
Ламинат LamiFOL LE0680
дебелина55 µm
трайност1г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС1,30лв/м2
Ламинат LamiFOL LE0812
дебелина80 µm
трайност1г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС1,70лв/м2

Полимерен ламинат

Полимерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху полимерно PVC фолио.

 
дебелина
трайност
лепило
Цена без ДДС
Ламинат Oraguard 215
дебелина90 µm
трайност5г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС6,00лв/м2
Ламинат LG LP5912
дебелина50 µm
трайност4г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС7,00лв/м2
Ламинат LG LP3912
дебелина90 µm
трайност5г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС6,00лв/м2

Каст ламинат

Каст ламинат

За сигурна защита на цифрови разпечатки върху каст PVC фолио.

 
дебелина
трайност
лепило
Цена без ДДС
Ламинат Oraguard 290
дебелина50 µm
трайност8г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС13,00лв/м2
Ламинат Oraguard 259
дебелина55 µm
трайност8г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС24,00лв/м2
Ламинат Oraguard 293
дебелина30 µm
трайност8г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС15,50лв/м2
Ламинат Oraguard 293AC
дебелина30 µm
трайност2г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС55,00лв/м2
Ламинат Oraguard 289F
дебелина50 µm
трайност10г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС29,90лв/м2
Ламинат LG LP80990
дебелина58 µm
трайност8г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС10,00лв/м2
Ламинат LG LP80994
дебелина40 µm
трайност8г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС11,90лв/м2

Подов ламинат

Подов ламинат

За защита на подови реклами от механични повреди и UV лъчение

 
дебелина
трайност
лепило
Цена без ДДС
Подов ламинат Oraguard 250AS
дебелина120 µm
трайност3 месеца
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС10,50лв/м2
Подов ламинат Oraguard 255AS
дебелина170 µm
трайност6 месеца
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС14,90лв/м2
Подов ламинат LG LP40000/41000
дебелина200 µm
трайност3г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС8,00лв/м2
Подов ламинат LG LM48000
дебелина200 µm
трайност3г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС9,50лв/м2
Подов ламинат LamiFOL EFT2014
дебелина200 µm
трайност
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС4,40лв/м2