САМОЛЕПЛИВИ ФОЛИИ ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

Мономерни

Мономерни фолии

За рамни површини

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печат ORAJET 3162
дебелина100 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоremovable сиво/проѕирно
Трајност4г.
Самолеплива фолија за дигитален печат ORAJET 3164
дебелина100 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно сиво/проѕизрно
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печат ORAJET 3164XRA
дебелина100 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно сиво
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3164HT
дебелина100 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD2810
дебелина100 µm
печатSOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност2г.

Полимерни

Полимерни фолии

За еднакви површини и лесни 2D искривувања, брендирање на возила.

 
температура
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3551
температура-50°C +90°C
дебелина70 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилосиво репозиционирачко
Трајност7г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3551RA
температура-50°C +90°C
дебелина70 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилосиво репозиционирачко
Трајност7г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3751
температура-50°C +90°C
дебелина60 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилосиво
Трајност8г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3651
температура-40°C +80°C
дебелина70 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно сиво
Трајност5г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3451
температура-20°C +65°C
дебелина80 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4г.
Фолио за фасади Orajet 3554 Brick Stone
температура-50°C +100°C
дебелина70 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно сиво
Трајност7г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD3911
температура-40°C +82°C
дебелина80 µm
печатSOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност5г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD4910
температура-45°C +82°C
дебелина100 µm
печатSOLV ECO-SOLV
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD593TM
температура-40°C +82°C
дебелина50 µm
печатSOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност4г.

Каст

Каст фолии

За 3D искривување, сеопфатно облепување и брендирање на автомобили

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951
дебелина55 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво/проѕирно
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951RA+
дебелина55 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD923TGF
дебелина50 µm
печатSOLV ECO-SOLV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD821TG
дебелина60 µm
печатSOLV
лепилосиво репозиционирачко
Трајност8г.

Специјални продукти

Специјални производи

Фолии за специфични апликации

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплив текстил Easy Tex ST600
дебелина345 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоакрилатно
Трајност
Самолеплива фолија за ѕидови ORAJET 3268
дебелина150 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоremovable
Трајност2г.
Самолеплива фолија за фасади ORAJET 3954
дебелина55 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно сиво
Трајност1г.
Фолио за фасади Orajet 3554 Brick Stone
дебелина70 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно сиво
Трајност7г.
Самолеплива high-tech фолија ORAJET 3105HT
дебелина100 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно сиво
Трајност5г.
Самолеплива фолија отпорна на нафтени деривати ORAJET 3959
дебелина55 µm
печатSOLV LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.
Оптички проѕирна PVC фолија ORAJET 3952F
дебелина50 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилополу-перманентно прозрачно
Трајност7г.
Самолеплива оптички проѕирна фолија ORAJET 3352F
дебелина70 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоremovable сиво/проѕирно
Трајност1г.
Самолеплива полиестерна фолија Orajet 3350
дебелина50 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно проѕирно
Трајност1-2г.
Самолеплива фолија за авиони ORAJET 3967AC
дебелина65 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност2г.
повеќе

Перфо фолио

Перфо фолии

Брендирање на излози, прозорци на згради и возила

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Перфо фолија Orajet 3676E
дебелина150 µm
печатSOLV LATEX
лепилоперманентно проѕирно
Трајност2г.
Перфо фолија OWV 1416
дебелина140 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно черно
Трајност3г.
Перфо фолија OWV 1614
дебелина160 µm
печатSOLV
лепилоперманентно черно
Трајност2г.
Перфо фолија OWV 1414
дебелина140 µm
печатSOLV
лепилоперманентно црно
Трајност2г.

Ламинати

Мономерен ламинат

Мономерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху мономерни фолиа.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 200
дебелина70 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност2г.
Ламинат LG LP2812
дебелина95 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност2г.
Ламинат LamiFOL LE0680
дебелина55 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност1г.
Ламинат LamiFOL LE0812
дебелина80 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност1г.

Полимерен ламинат

Полимерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху полимерно PVC фолио.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 215
дебелина75 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.
Ламинат Oraguard 244 анти-графити
дебелина70 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4-10г.
Ламинат LG LP3912
дебелина90 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.
Ламинат LG LP5912
дебелина50 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4г.

Каст ламинат

Каст ламинат

За сигурна защита на цифрови разпечатки върху каст PVC фолио.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 290
дебелина50 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Ламинат Oraguard 259
дебелина55 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Ламинат Oraguard 293
дебелина30 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Ламинат Oraguard 293AC
дебелина30 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност2г.
Ламинат Oraguard 289F
дебелина50 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност10г.
Ламинат LG LP80990
дебелина58 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Ламинат LG LP80994
дебелина40 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.

Подов ламинат

Подов ламинат

За защита на подови реклами от механични повреди и UV лъчение

 
дебелина
лепило
Трајност
Подов ламинат Oraguard 250AS
дебелина120 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3 месеци
Подов ламинат Oraguard 255AS
дебелина170 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност6 месеци
Подов ламинат LG LP41000
дебелина200 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3г.
Подов ламинат LG LM48000
дебелина200 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3г.
Подов ламинат LamiFOL EFT2014
дебелина200 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност