Рефлектирачка призматична фолија ORALITE 5910

печат
сито печат
дебелина
230 µm
лепило
перманентно проѕирно
Трајност
10г.

боја
HC-010
HC-010
HC-020
HC-020
HC-030
HC-030
HC-035
HC-035
HC-050
HC-050
HC-060
HC-060
HC-080
HC-080

Карактеристики

Размери
1.235м/50м
Опис
  • Рефлектирачка призматична фолија
  • Структура на пчелна пита
  • Намена: патни и информациони рефлектирачки знаци
  • Добра отпорност на корозија и органски разредувачи
  • Содржи идентификациски воден знак
Спецификација
  • Подлошка: силиконизиран PP филм - 0.075мм
  • Лепило: солвентно полиакрилатно, перманентно
  • Класа на рефлективност: RA2

Характеристики

Документация
Светлоотразително микропризматично фолио

Рефлектирачка фолија (230 микрони)

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ