ТЕКСТИЛНА ФОЛИЈА ЗА ДИГИТАЛНО ПЕЧАТЕЊЕ

Флок

Печат и термотрансфер

Флок на полиестерна основа за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Jet Flock Solvent
дебелина450 µm
печатSOLV | ECO-SOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер180°С
Цена без ДДС

Флекс

Фолио за печат и термотрансфер

Флекс за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Цена без ДДС
Термотрансферно фолио за текстил Easy Color DTV
дебелина100 µm
печатLATEX | ECO-SOLV | INKJET
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Colorprint PU
дебелина90 µm
печатSOLV | ECO-SOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС
Термотрансферно фолио за печат Colorprint PU+
дебелина80 µm
печатSOLV | ECO-SOLV | LATEX
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Colorprint
дебелина170 µm
печатSOLV | ECO-SOLV | LATEX
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер150°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Soft Print Color
дебелина45 µm
печатSOLV | ECO-SOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Crystal PU
дебелина85 µm
печатSOLV | ECO-SOLV | LATEX
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Hi-5 Print
дебелина85 µm
печатSOLV | ECO-SOLV | LATEX
време за трансфер5 сек.
температура на трансфер120°С - 150°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Easy Subli
дебелина220 µm
печатSUBLI
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС

Транспортни ленти

 
дебелина
размер
Цена без ДДС
Транспортна лента T.T.D.
дебелина75 µm
размер0.50/25м
Цена без ДДС