ТЕКСТИЛНО ФОЛИО ЗА РЕЖЕЩ ПЛОТЕР


P.S. Film

Меко и тънко текстилно фолио с широка гама от ярки цветове за разнообразие от апликации

 
дебелина
време за трансфер
температура на пране
натиск
температура на трансфер
Текстилна фолија за катер P.S. Film - EasyWeed
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 80°С
натиск3~4bar
температура на трансфер150°С
Текстилна фолија за катер P.S. Stretch - EasyWeed Stretch
дебелина90 µm
време за трансфер20 сек.
температура на пране60º C
натиск3~4bar
температура на трансфер160°С
Текстилнa фолиja за катер P.S. Metallic
дебелина100 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пране
натиск3~4bar
температура на трансфер160°С
Текстилна фолија за катер Moda Glitter 2
дебелина380 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 40°С
натиск3~4bar
температура на трансфер150°С
Текстилнa фолија за катер P.S. Film Extra - EasyWeed Extra
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 40°С
натиск3~4bar
температура на трансфер160°С
Текстилнa фолиja за катер Hi-5
дебелина90 µm
време за трансфер5 сек.
температура на пранедо 60°С
натиск4~5bar
температура на трансфер120°С - 150°С
Текстилно фолио за плотер P.S. Perfor
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 60°С
натиск3~4bar
температура на трансфер150°С
Текстилна фолија за катер P.S. Electric
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пране60º C
натиск3~4bar
температура на трансфер150°С
Текстилна фолија за катер P.S. Lumen
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 40°С
натиск3~4bar
температура на трансфер150°С
Текстилна фолија за катер P.S. Adhesive - EasyWeed Adhesive
дебелина75 µm
време за трансфер5 - 10 сек.
температура на пране
натиск
температура на трансфер135°C
повеќе