Снап рамка за плакати


Карактеристики

Димензии

Ширини:
70см
100см

Опис
  • Снап рамка со два елемента
  • Препорачана медија: текстил, винил и полипропилен за дигитален печат
Снап рамка за рекламни плакати

Снап рамка за закачувње на рекламни плакати

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ