Снап рамка со заоблени агли


Карактеристики

Димензии
А4
А3
А2
А1
50см/70см
Опис
  • Снап рамка од алумински профил со ширина: 25мм и 32мм
  • Основа: 2мм незапалива плоча
  • Лице: заштитен PE лист со дебелина 0.5мм и антирефлексна површина
Снап рамка споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ