ТЕКСТИЛНО ФОЛИО ЗА ЦИФРОВ ПЕЧАТ

Флекс

Фолио за печат и термотрансфер

Флекс за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Цена без ДДС
Текстилно фолио за печат Colorprint PU
дебелина80 µm
печатSOLV ECO-SOLV LATEX
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС22.22лв/м2
Текстилно фолио за печат Colorprint
дебелина170 µm
печатSOLV ECO-SOLV LATEX
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер150°С
Цена без ДДС25.56лв/м2
Текстилно фолио за печат Colorprint New M
дебелина120 µm
печатSOLV ECO-SOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер165°С
Цена без ДДС22.22лв/м2
Текстилно фолио за печат Soft Print Color
дебелина45 µm
печатSOLV ECO-SOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС25.56лв/м2
Текстилно фолио за печат Crystal PU
дебелина85 µm
печатSOLV ECO-SOLV LATEX
време за трансфер20 сек.
температура на трансфер165°С
Цена без ДДС22.22лв/м2
Текстилно фолио за печат Hi-5 Print
дебелина85 µm
печатSOLV ECO-SOLV LATEX
време за трансфер5 сек.
температура на трансфер120°С - 150°С
Цена без ДДС27.68лв/м2
Текстилно фолио за печат Easy Subli
дебелина220 µm
печатSUBLI
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС37.56лв/м2

Флок

Печат и термотрансфер

Флок на полиестерна основа за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Цена без ДДС
Текстилно фолио за печат Jet Flock Solvent
дебелина450 µm
печатSOLV ECO-SOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер180°С
Цена без ДДС38.89лв/м2

Транспортни ленти

 
дебелина
размер
Цена без ДДС
Транспортна лента T.T.D.
дебелина75 µm
размер0.50/25м
Цена без ДДС9.45лв/м2