НАМЕНСКИ РЕШЕНИJА

Специфични приложения

Нетрадиционни продукти за комерсиална графика

 

Нетрадиционални материјали за комерцијална графика.

  • Промоциска графика врз надворешни релјефни ѕидови: LG LD3880 Wall Film, Orajet 3954 Brick Stone Film
  • Апликации врз тешко лепливи основи (со ниско површинско напрегање): LG LD3870 Hi-Tack
  • Графики, распространети на бензиски станици, каде фолијата е во директен контакт со нафтени деривати: Orajet 3959 Petrol Resistant
  • Графика врз витражи за UV печат со бела боја: Orajet 3352F Optical Clear Film
  • Рекламна графика врз надворешната страна на авионите: Orajet 3967AC Aircraft Graphic Film
  • Широки визуелни комуникациски апликации: Smart-X