СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Специфични приложения

Нетрадиционни продукти за комерсиална графика

 

Нетрадиционни медии и приложения на материали за комерсиална графика.

  • Промоционална графика върху външни релефни стени: LG LD3880 Wall Film, Orajet 3954 Brick Stone Film
  • Апликации върху трудни за лепене основи (с ниско повърхностно напрежение):  Orajet 3164HT
  • Графики, разположени на бензиностанции, където фолиото е в пряк контакт с петролни продукти: Orajet 3959 Petrol Resistant
  • Графика върху витражи за UV печат с бял цвят: Orajet 3352F Optical Clear Film
  • Рекламна графика върху външната страна на самолетите: Orajet 3967AC Aircraft Graphic Film
  • Взискателни приложения в областта на визуалната комуникация: Smart-X