КОМЕРЦИJАЛНА ГРАФИКА

Комерсиална Графика

Материали за рекламна и информационна графика

Специални продукти

Фолиа за специфични приложения.

   

  Рекламни табли и дисплеи

  Богата гама од материјали за изработка на рекламни табли и дисплеи: фолии за катер,
  медии за дигитален печат, плочи, двострано лепливи ленти и други.
  Готови производи: метални табли, снап рамки, банери, холдери.


  Брендирање на превозни средства

  Самолепливи фолии и потрошен материјал за графика врз превозни средства.
  Графиката врз превозни средства е една од нај-ефективните форми на реклами.
  Таа медиа потполно се впишува во новите стандарди на рекламната индустрија: локалност,
  активна публика и нетрадиционална презентација.
  При реализирањето на проекти за брендирање и реклама на превозни средства,
  дури и најдобрите идеи можат да бидат компромитирачки, ако се потцени изборот на материјали и технологии.
  Микро Асу располага со високо квалификуван кадар, кој е на располагање за консултации во секој момент.


  Промоциска графика

  Решенија за краткорочна и економична надворешна реклама и интериорна промоциска графика.
  Ние предлагаме голема гама од медии за печат, фолии за катер, плочи и др.


  Корпоративна идентичност

  Висококвалитени фолии, винилни основи и плочи од водечки производители
  Ви ги гарантираат високите експлоатациони карактеристики и трајност на крајниот продукт.
  Можност за порачка на фолија со дадена боја по барање на клиентот.


  Маркирна и информациска графика