БРАНДИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Полимерни фолиа за печат

Полимерни фолиа

За равни повърхности и леки 2D кривини, брандиране на автомобили.

 
температура
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3751
температура-50°C +90°C
дебелина60 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилосиво
Трајност8г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3551
температура-50°C +90°C
дебелина70 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилосиво репозиционирачко
Трајност7г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3551RA
температура-50°C +90°C
дебелина70 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилосиво репозиционирачко
Трајност7г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD593TM
температура-40°C +82°C
дебелина50 µm
печатSOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD3911
температура-40°C +82°C
дебелина80 µm
печатSOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност5г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD391T
температура-40°C +82°C
дебелина80 µm
печатSOLV ECO-SOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност5г.

Каст фолиа за печат

Каст фолиа

За 3D кривини, цялостно облепяне и брандиране на автомобили

 
температура
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951
температура-50°C +100°C
дебелина55 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво/проѕирно
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951RA
температура-50°C +100°C
дебелина55 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво/проѕирно
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3981RA
температура-50°C +100°C
дебелина50 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD923TGF
температура-45°C +82°C
дебелина50 µm
печатSOLV ECO-SOLV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD821TG
температура-45°C +82°C
дебелина60 µm
печатSOLV
лепилосиво репозиционирачко
Трајност8г.

Специални фолиа за печат

Специални фолиа

Предназначени за специфични и взискателни приложения.

 
температура
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија отпорна на нафтени деривати ORAJET 3959
температура-50°C +100°C
дебелина55 µm
печатSOLV LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.

Плотерни фолиа

Каст фолио за режещ плотер

Висококачествени надписи на автомобили, градска транспортна реклама.

 
дебелина
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за автомобили ORACAL 751C - боја
дебелина60 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност7г.
Самолеплива фолија за автомобили ORACAL 751C - бело и црно
дебелина60 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Самолеплива фолија за автомобили ORACAL 751C - металици
дебелина60 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.