БРАНДИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Полимерни фолиа за печат

Полимерни фолиа

За равни повърхности и леки 2D кривини, брандиране на автомобили.

 
печат
температура
дебелина
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3551
печатSOLV LATEX UV
температура-50°C +90°C
дебелина70 µm
лепилосиво репозиционирачко
Трајност7г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3551RA
печатSOLV LATEX UV
температура-50°C +90°C
дебелина70 µm
лепилосиво репозиционирачко
Трајност7г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3751
печатSOLV LATEX UV
температура-50°C +90°C
дебелина60 µm
лепилосиво
Трајност8г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD3911
печатSOLV
температура-40°C +82°C
дебелина80 µm
лепилоперманентно сиво
Трајност5г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD593TM
печатSOLV
температура-40°C +82°C
дебелина50 µm
лепилоперманентно сиво
Трајност4г.

Каст фолиа за печат

Каст фолиа

За 3D кривини, цялостно облепяне и брандиране на автомобили

 
печат
температура
дебелина
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951
печатSOLV LATEX UV
температура-50°C +100°C
дебелина55 µm
лепилорепозиционирачко перманентно сиво/проѕирно
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951RA+
печатSOLV LATEX UV
температура-50°C +100°C
дебелина55 µm
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD923TGF
печатSOLV ECO-SOLV
температура-45°C +82°C
дебелина50 µm
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD821TG
печатSOLV
температура-45°C +82°C
дебелина60 µm
лепилосиво репозиционирачко
Трајност8г.

Специални фолиа за печат

Специални фолиа

Предназначени за специфични и взискателни приложения.

 
печат
температура
дебелина
лепило
Трајност
Самолеплива фолија отпорна на нафтени деривати ORAJET 3959
печатSOLV LATEX
температура-50°C +100°C
дебелина55 µm
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.

Плотерни фолиа

Каст фолио за режещ плотер

Висококачествени надписи на автомобили, градска транспортна реклама.

 
дебелина
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за автомобили ORACAL 751C - бело и црно
дебелина60 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Самолеплива фолија за автомобили ORACAL 751C - боја
дебелина60 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност7г.
Самолеплива фолија за автомобили ORACAL 751C - металици
дебелина60 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.