ЛАМИНАТИ

Мономер

Мономерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху мономерни фолиа.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 200
дебелина70 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност2г.
Ламинат LG LP2812
дебелина95 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност2г.
Ламинат LamiFOL LE0680
дебелина55 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност1г.
Ламинат LamiFOL LE0812
дебелина80 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност1г.
Полимер

Полимерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху полимерно PVC фолио.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 215
дебелина75 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.
Ламинат Oraguard 244 анти-графити
дебелина70 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4-10г.
Ламинат LG LP3912
дебелина90 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност5г.
Ламинат LG LP5912
дебелина50 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4г.
Каст

Каст ламинат

За сигурна защита на цифрови разпечатки върху каст PVC фолио.

 
дебелина
лепило
Трајност
Ламинат Oraguard 290
дебелина50 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Ламинат Oraguard 259
дебелина55 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Ламинат Oraguard 293
дебелина30 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Ламинат Oraguard 293AC
дебелина30 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност2г.
Ламинат Oraguard 289F
дебелина50 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност10г.
Ламинат LG LP80990
дебелина58 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Ламинат LG LP80994
дебелина40 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност8г.
Подов ламинат

Подов ламинат

За защита на подови реклами от механични повреди и UV лъчение

 
дебелина
лепило
Трајност
Подов ламинат Oraguard 250AS
дебелина120 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3 месеци
Подов ламинат Oraguard 255AS
дебелина170 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност6 месеци
Подов ламинат LG LP41000
дебелина200 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3г.
Подов ламинат LG LM48000
дебелина200 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност3г.
Подов ламинат LamiFOL EFT2014
дебелина200 µm
лепилоперманентно проѕирно
Трајност