ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

Дигитален печат

Материали и оборудване за дигитален печат

 

Дигиталниот печат наоѓа широка употреба во различни области на современиот живот.
Една од нај-распространените употреби на таа технологија се десктоп принтерите,
користени во секоја канцеларија и домакинство.
Во комерцијалната графика тој вид печат се развива со брзо темпо.
Еве некои од основните намени:

 

Според основните видови бои за дигитален печат, медиите се класифицират, како:

  • за мастила на водна база
  • за мастила на солвентна/екосолвентна основа
  • за мастила со UV полимеризација
  • за латекс печат
  • за сублимациски печат

 

Според характеристиките, медиите за дигитален печат можат да бидат:

  • за краткорочни апликации (1-2 години)
  • за среднорочни апликации (3-4 години)
  • за долгорочни апликации (5-7 години)

 

Самолепливи фолии за дигитален печат

Според површината:
- за рамни површини
- за површини со кривини
- за 3D кривини

Според лепилото:
- со висока првична лепливост
- со отстранувачко лепило