Мономерни

Мономерни фолии

За рамни површини

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печат ORAJET 3162
дебелина100 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоremovable сиво/проѕирно
Трајност4г.
Самолеплива фолија за дигитален печат ORAJET 3164
дебелина100 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно сиво/проѕизрно
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печат ORAJET 3164XRA
дебелина100 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно сиво
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3164HT
дебелина100 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилоперманентно проѕирно
Трајност4г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD2810
дебелина100 µm
печатSOLV
лепилоперманентно сиво
Трајност2г.