Перфо фолии

Перфо фолии

Брендирање на излози, прозорци на згради и возила

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Перфо фолио OWV 1618 Premium UV
дебелина160 µm
печатUV
лепилоперманентно черно
Трајност5г.
Перфо фолио OWV 1618 Premium LTX
дебелина180 µm
печатLATEX
лепилоперманентно черно
Трајност5г.
Перфо фолија OWV 1414
дебелина140 µm
печатLATEX
лепилоперманентно црно
Трајност2г.
Перфо фолија OWV 1416
дебелина140 µm
печатSOLV | UV
лепилоперманентно черно
Трајност3г.