Тарпаулин POLYMAR 8205

грамаж
680г/м2

боја
RAL 1003
RAL 2008
RAL 2008
RAL 6024
RAL 6024
583
583
RAL 8017

Карактеристики

Димензии
Ширина (см): 250
Должина(м): 65
Опис
Тарпаулин со сјајна површина и еднострано лакиран.
Погодна за ТИР церади, покриви и др.
Тежина
680 г/м2
Јакост на истегање
3000/3000 N/50 mm
Јакост на кинење
300/300 N
Цветен ТИР винил за превозни средства

Тарпаулин еднострано лакиран

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ