Рекламна светлечка табла - правоаголна

тип
двустранна

Опис

Димензии
40см/70см
50см/70см
70см/70см
70см/90см
50см/130см
Карактеристики
  • Светлечка табла за ѕид и столб
  • Кракот e на кратката или долгата страна на табелата
  • Две лица - вакумно оформувани
  • *Полето за натпис е 6см помало од посочените димензии;
    се предложуваат и резервни капаци од плексиглас за сите димензии на светлечки тела
Двустранно светеща правоъгълна табела за стена и стълб Двострана светлечка табла за ѕид или столб споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ