Специјални Производи

Специјални производи

Фолии за специфични апликации

Специјални Производи

Фолии за специфични апликации

   
  дебелина
  печат
  лепило
  Трајност
  Самолеплива фолија за ѕидови ORAJET 3268
  дебелина150 µm
  печатSOLV UV LATEX
  лепилоremovable
  Трајност2г.
  Самолеплива фолија за фасади ORAJET 3954
  дебелина55 µm
  печатSOLV UV LATEX
  лепилоперманентно сиво
  Трајност1г.
  Самолеплива high-tech фолија ORAJET 3105
  дебелина100 µm
  печатSOLV UV LATEX
  лепилоперманентно сиво
  Трајност5г.
  Самолеплива фолија отпорна на нафтени деривати ORAJET 3959
  дебелина55 µm
  печатSOLV LATEX
  лепилорепозиционирачко перманентно сиво
  Трајност8г.
  Самолеплива оптички проѕирна фолија ORAJET 3352F
  дебелина70 µm
  печатSOLV UV LATEX
  лепилоremovable сиво/проѕирно
  Трајност1г.
  Самолеплива полиестерна фолија Orajet 3350
  дебелина50 µm
  печатSOLV UV LATEX
  лепилоперманентно проѕирно
  Трајност1-2г.
  Самолеплива фолија за авиони ORAJET 3967AC
  дебелина65 µm
  печатSOLV UV LATEX
  лепилорепозиционирачко перманентно сиво
  Трајност2г.
  Самолеплива фотолуминисцентна фолија ORAJET 3930
  дебелина150 µm
  печатSOLV UV LATEX
  лепилоперманентно проѕирно
  Трајност5г.
  Самозалепващо оптически прозрачно фолио LG LP3962
  дебелина90 µm
  печатSOLV UV LATEX
  лепилоremovable проѕирно
  Трајност1г.
  Самолеплива дифузно транслуцентна фолија LG LDJ90DF
  дебелина100 µm
  печатSOLV ECO-SOLV
  лепилоперманентно проѕирно
  Трајност5г.
  повеќе