Специјални Производи

Специјални производи

Фолии за специфични апликации

Специјални Производи

Фолии за специфични апликации

   
  дебелина
  печат
  лепило
  Трајност
  PVC Free фолио за печат EcoJet SP 145W8
  дебелина145 µm
  печатSOLV | LATEX | UV
  лепилоотстраняемо NanoTack
  Трајност
  PVC Free фолио за печат EcoJet AC 1208H
  дебелина120 µm
  печатSOLV | LATEX | UV
  лепилоотстраняемо NanoTack
  Трајност
  PET ламинат Supreme Diamond High-Gloss
  дебелина250 µm
  печат
  лепилоперманентно проѕирно
  Трајност
  PVC Free фолио за печат Orajet 3174 X
  дебелина100 µm
  печатSOLV | LATEX | UV
  лепилоперманентно сиво
  Трајност
  Самолеплива оптички проѕирна фолија LX LP3962
  дебелина90 µm
  печатSOLV | LATEX | UV
  лепилоremovable проѕирно
  Трајност1г.
  PVC Free Ламинат Oraguard 236
  дебелина60 μm
  печат
  лепилоперманентно
  Трајност
  Самолеплива high-tech фолија ORAJET 3105HT
  дебелина100 µm
  печатSOLV | LATEX | UV
  лепилоперманентно сиво
  Трајност5г.
  PET беклит филм Vivid Vision LW01SPM
  дебелина85 µm
  печатLATEX | UV
  лепилоremovable проѕирно
  Трајност
  Самолеплива фолија за фасади LX LD3880
  дебелина80 µm
  печатSOLV | LATEX | UV
  лепилополу-перманентно прозрачно
  Трајност1г.
  Самолеплива фолија отпорна на нафтени деривати ORAJET 3959
  дебелина55 µm
  печатSOLV | LATEX
  лепилорепозиционирачко перманентно сиво
  Трајност8г.