Универзално секундно лепило

Производител: Den Braven


Опис

  • Еднокомпонентно брзосушечко лепило на цианакрилна основа
  • Се стврднува при контакт со влага и останува наполно проѕирно
  • Многу добра сила на лепење врз PVC, PET, PMMA, гума, метали, стакло и др.
  • Техничка информација