Лепак за PVC "Koracoll FE"

Производител: KÖMMERLING


Опис

  • Проѕирно и брзо сушечко
  • Солвентниот состав на лепилото осигурува јака структурна врска