Секундно лепило VA-100

  Производител: WEICON


  Опис

  • Лепило на цианакрилна основа со среден вискозитет
  • Првична сила на лепење - по 10-60 секунди
  • Оптимална сила на лепење - по 24 часа
  • Употреба: за лепење на метали, гума, пластика и др.
  • Технички параметри