Фосфоресцентна PMMA фолија RT-L91

лепило
removable
Трајност
5-8г.

Карактеристики

Размери
1.24/45.7м
Опис
  • Самолеплива фосфоресцентна фолија со акрилна (PMMA) површина
  • Боја: жолто-зелена
  • Погодна е за сито печат и катирање
  • Долготрајно и интензивно светење - 5 часа
  • Апликација: внатрешна (8г. трајност) и надворешна (5г. трајност) - противопожарни, патни и друг вид знаци
Фосфоресцентно фолио RT-L91

Фосфоресцентна фолија со PMMA површина

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ