Профил за 3D букви тип Алурапид - 90мм

дебелина
0,6мм
ширина
90мм
Цена без ДДС
10,00лв/л.м.

боја
бял мат
червен
черен мат
сребро
драскано сребро
драскано сребро

Карактеристики

Опис
  • Алуминиумски профил за кантирање на обемни букви
  • Дебелина: 0.6мм
  • Ширина: 90мм
Видливост на 3D буквите

Во таблицата по-долу е дадена минималната препорачана височина за 3D букви во зависност од растојанието, за да се гледаат подобро.

РастојаниеВисочина на 3D буквата
30м10см
75м25см
110м40см
150м55см
225м80см
305м110см

Податоците во таблицата се врз основа на студија на Pennsylvania Transportation Institute, Penn State University и United States Sign Council.

Алуминиумски профил за 3D букви

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ