Профил за 3D букви - 100мм

дебелина
0,5мм
ширина
100мм

боја
RAL 9016
RAL 1023
RAL 3020
RAL 5002
RAL 6029
RAL 9006
RAL 9005

Карактеристики

Опис
  • Алуминиумски профил за кантирање на обемни букви
  • Дебелина: 0.5мм
  • Ширина: 100мм
  • Добра отпорност на гребење0 и надворешни влијанија
  • Обработка: машинско или рачно виткање и сечење
Видливост на 3D буквите

Во таблицата подоле е дадена минималната препорачана височина за 3D букви во зависност од растојанието, за да се гледаат подобро.

РастојаниеВисочина на 3D буквата
30м10см
75м25см
110м40см
150м55см
225м80см
305м110см

Податоците во таблицата се врз основа на студија на Pennsylvania Transportation Institute, Penn State University и United States Sign Council.

Профил за обемни букви

Алуминиумски профил за обемни букви

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ