Нитна

Производител: Bozamet

Нитна


Опис

  • Со траен цинков слој
        Код               h, mm             Фи, mm       
34.10103