Кука метална

Производител: Bozamet

Кука метална


Опис

  • Метална со траен цинков слој
        Код               a, mm             b, mm             L, mm       
21.13201351
21.15201565
21.20202068
a - растојание меѓу дупките
b- ширина
L- должина