Метален штанд - вертикален

тип
за земя

Опис

Димензии
50см/67см
60см/80см
67см/100см
Карактеристики
  • Метален штанд - вертикален
  • Материјали: лим 0.8мм и квадратен профил 15/15мм
  • Комплетот содржи декоративни елементи
  • Краците се на кратката страна на таблата
  • На лагер има табли со бела боја
  • * Табли во боја се прават само по порачка
Метална вертикална стойка

Метален штанд

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ