Рекламна метална табла

тип
за стена и стълб

Описание

Размери
30см/50см
40см/60см
40см/80см
50см/67см
60см/80см
67см/100см

Опис

Карактеристики
  • Метална табла за ѕид и столб
  • Материјали: црн лим 0.8мм и квадратен профил 15/15мм со специјално покритие
  • Краците се на кратката или долгата страна на таблата
  • Се монтира со штрафови кон ѕидот
  • За монтажа врз столб, заедно со таблите се предложуваат обрачи во 3 должини: 0.5м; 0.75м; 1.00м
  • На лагер има табли со бела боја
  • * Табли во боја се прават само по нарачка
Метална табела за стена и стълб

Рекламна метална табла

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ