Каст

Пол

За 3D искривување, сеопфатно облепување и брендирање на автомобили

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Каст фолија за печатење ORAJET 3951RA+
дебелина55 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.