Каст

Каст фолии

За 3D искривување, сеопфатно облепување и брендирање на автомобили

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Каст фолија за печатење ORAJET 3951RA+
дебелина55 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.
Каст фолија за печатење LX LD723TG
дебелина50 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилосиво репозиционирачко
Трајност5г.