Каст

Каст фолии

За 3D искривување, сеопфатно облепување и брендирање на автомобили

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951
дебелина55 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво/проѕирно
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951RA+
дебелина55 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3981RA
дебелина50 µm
печатSOLV UV LATEX
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD923TGF
дебелина50 µm
печатSOLV ECO-SOLV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD821TG
дебелина60 µm
печатSOLV
лепилосиво репозиционирачко
Трајност8г.