Каст

Каст фолии

За 3D искривување, сеопфатно облепување и брендирање на автомобили

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Каст фолија за печатење ORAJET 3951
дебелина55 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво/проѕирно
Трајност10г.
Каст фолија за печатење ORAJET 3951RA+
дебелина55 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.
Каст фолија за печатење LG LD723TG
дебелина50 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилосиво репозиционирачко
Трајност5г.
Каст фолија за печатење LG LD923TGF
дебелина50 µm
печатSOLV ECO-SOLV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.
Каст фолија за печатење LG LD821TG
дебелина60 µm
печатSOLV
лепилосиво репозиционирачко
Трајност8г.