Каст

Каст фолии

За 3D искривување, сеопфатно облепување и брендирање на автомобили

 
дебелина
печат
лепило
Трајност
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951
дебелина55 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво/проѕирно
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење ORAJET 3951RA+
дебелина55 µm
печатSOLV LATEX UV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност10г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD923TGF
дебелина50 µm
печатSOLV ECO-SOLV
лепилорепозиционирачко перманентно сиво
Трајност8г.
Самолеплива фолија за печатење LG LD821TG
дебелина60 µm
печатSOLV
лепилосиво репозиционирачко
Трајност8г.