СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНО ФОЛИО

Фолиа за пътна сигнализация

Клас RA1

Рефлективен клас RA1

Светлоотразителни фолиа за пътна сигнализация

 
дебелина
печат
трайност
лепило
Светлоотразително фолио ORALITE 5200 Economy Grade
дебелина80 µm
печатSOLV UV LATEX
трайност3г.
лепилоперманентно прозрачно
Светлоотразително фолио ORALITE 5500 Engineer Grade
дебелина110 µm
печатсито печат
трайност7г.
лепилоперманентно прозрачно
Светлоотразително фолио ORALITE 5510 Engineer Grade
дебелина110 µm
печатсито печат
трайност7г.
лепилоперманентно прозрачно
Светлоотразително фолио ORALITE 5700 Engineer Grade Premium
дебелина130 µm
печатсито печат
трайност7г.
лепилоперманентно прозрачно
Светлоотразително фолио ORALITE 5710 Engineer Grade Premium
дебелина130 µm
печатсито печат
трайност7г.
лепилоперманентно прозрачно

Клас RA2

Рефлективен клас RA2

Свтлоотразително фолио за пътна сигнализация и информационни табели

 
дебелина
печат
трайност
лепило
Светлоотразително фолио ORALITE 5800 High Intensity Grade
дебелина210 µm
печатсито печат
трайност10г.
лепилоперманентно прозрачно
Светлоотразително призматично фолио ORALITE 5910
дебелина230 µm
печатсито печат
трайност10г.
лепилоперманентно прозрачно

Клас RA3

Рефлективен клас RA3

За производство на пътни, предупредителни и информационни светлоотразителни знаци

 
дебелина
печат
трайност
лепило
Светлоотразително призматично фолио ORALITE 6910
дебелина230 µm
печатUV и сито печат
трайност12г.
лепилоперманентно прозрачно
Светлоотразително транслуцентно фолио ORALITE 6910T
дебелина230 µm
печатUV и сито печат
трайност10-12г.
лепилоперманентно прозрачно

 

Временна пътна сигнализация

Временна пътна сигнализация

Светлоотразителни фолиа за временна пътна сигнализация

 
дебелина
печат
трайност
лепило
Светлоотразително фолио ORALITE 5431 Construction Grade
дебелина90 µm
печатсито печат
трайност
лепилоперманентно прозрачно
Светлоотразително фолио ORALITE 5860 High Intensity Construction Grade
дебелина210 µm
печатсито печат
трайност5г.
лепилоперманентно прозрачно

Комерсиална графика

Комерсиална графика

Светлоотразителни фолиа за надписи, маркировки, декорации

 
дебелина
печат
трайност
лепило
Светлоотразително фолио ORALITE 5200 Economy Grade
дебелина80 µm
печатSOLV UV LATEX
трайност3г.
лепилоперманентно прозрачно
Светлоотразително фолио ORALITE 5600 Fleet Engineer Grade
дебелина110-140 µm
печатSOLV UV LATEX и сито печат
трайност7г.
лепилоперманентно прозрачно

 

Маркировка на превозни средства

Светлоотразителни ленти

Маркировка на камиони, завеси на тирове и др.

 
трайност
лепило
Светлоотразителна лента Reflexite VC104+ Curtain Grade
трайност3г.
лепилоперманентно прозрачно
Светлоотразителна сегментирана лента Reflexite VC104+
трайност3г.
лепилоперманентно прозрачно
Светлоотразителна лента VC104+ с лого на клиента
трайност3г.
лепилоперманентно прозрачно