ТРАНСФЕРНИ АДХЕЗИВИ


Трансферни адхезиви

Чист адхезив без носител за монтаж на знаци, декоративни табели, дисплеи и др.

 
дебелина
лепило
Цена без ДДС
Протектор
Трансферен адхезив Orabond 1375S
дебелина0.06мм
лепилочист акрилат
Цена без ДДС7.67лв/бр.
Протекторхартия
Трансферен адхезив Orabond 1377S
дебелина0.12мм
лепилочист акрилат
Цена без ДДС11.00лв/бр.
Протекторхартия