ТЕРМОТРАНСФЕРНА ХАРТИЯ


За светъл текстил

Термотрансферна хартия

Термотрансфер върху светъл текстил

 
печат
време за трансфер
температура на пране
температура на трансфер
Трансферна хартия Siser Laser White
печатДигитален печат
време за трансфер15 + 10 сек.
температура на пранедо 40°С
температура на трансфер200°C

За тъмен текстил

Трансферна хартия

Термотрансфер върху тъмен текстил

 
печат
време за трансфер
температура на пране
температура на трансфер
Трансферна хартия Siser Laser Transfer
печатДигитален печат
време за трансфер20; 40 сек.
температура на пранедо 40°С
температура на трансфер200°C