comodo secure https

Общи Условия

Всички цени в сайта са без включен ДДС и подлежат на промяна без предизвестие.
Фирмата не носи отговорност за допуснати грешки в посочените цени и те не могат да се считат за обвързващи.

При изчерпване на наличните количества от някои стоки е възможно да не може да се осигури доставка, поради спиране от производство или при други сериозни основания за прекратяване на тяхната поддръжка.
Възможно е за известен период, липсващи стоки все още да присъстват в ценоразписа. Моля осведомявайте се за актуалните наличности в складовете и магазините на фирмата, за да се избегнат недоразумения.

Цените в USD и Euro се изчисляват в Български левове по курса на БНБ.

Формуляр за рекламация.

Минимални изисквания за апликиране на самозалепващо фолиo.