ТЕКСТИЛНО ФОЛИО ЗА ЦИФРОВ ПЕЧАТ

Флок

Печат и термотрансфер

Флок на полиестерна основа за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Цена без ДДС
Текстилно фолио за печат Jet Flock
дебелина450 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер180°С
Цена без ДДС35,00лв/м2

Флекс

Фолио за печат и термотрансфер

Флекс за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Цена без ДДС
Текстилно фолио за печат Soft Print Color
дебелина45 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС23,00лв/м2
Текстилно фолио за печат Colorprint
дебелина170 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер150°С
Цена без ДДС23,00лв/м2
Текстилно фолио за печат Jet Flock
дебелина450 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер180°С
Цена без ДДС35,00лв/м2
Текстилно фолио за печат Colorprint New M
дебелина120 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер165°С
Цена без ДДС20,00лв/м2
Текстилно фолио за печат Colorprint PU
дебелина80 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС20,00лв/м2
Текстилно фолио за печат Crystal PU
дебелина85 µm
печатSOLV
време за трансфер20 сек.
температура на трансфер165°С
Цена без ДДС20,00лв/м2
Текстилно фолио за печат Glitter Print
дебелина300 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер165°С
Цена без ДДС32,00лв/м2

Транспортни ленти

 
дебелина
размер
Цена без ДДС
Транспортна лента T.T.D.
дебелина75 µm
размер0.50/25м
Цена без ДДС8,50лв/м2