ТЕКСТИЛНО ФОЛИО ЗА РЕЖЕЩ ПЛОТЕР


Флок и Флекс

Приложение: за режещ плотер и термотрансфер върху текстил

 
дебелина
време за трансфер
температура на пране
натиск
температура на трансфер
Текстилно фолио за плотер P.S. Film - EasyWeed
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 80°С
натиск3~4bar
температура на трансфер150°С
Текстилно фолио за плотер P.S. Film Extra - EasyWeed Extra
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 40°С
натиск3~4bar
температура на трансфер160°С
Текстилно фолио за плотер P.S. Metallic
дебелина200 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пране
натиск3~4bar
температура на трансфер160°С
Текстилно фолио за плотер P.S. Electric - EasyWeed Electric
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пране60º C
натиск3~4bar
температура на трансфер150°С
Текстилно фолио за плотер P.S. Stretch - EasyWeed Stretch
дебелина90 µm
време за трансфер20 сек.
температура на пране60º C
натиск3~4bar
температура на трансфер160°С
Текстилно фолио за плотер P.S. Subli LT
дебелина110µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 40°С
натиск3~4bar
температура на трансфер130°C
Текстилно фолио за плотер P.S. Lumen
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 40°С
натиск3~4bar
температура на трансфер150°С
Текстилно фолио за плотер P.S. Adhesive - EasyWeed Adhesive
дебелина75 µm
време за трансфер5 - 10 сек.
температура на пране
натиск
температура на трансфер135°C
Текстилно фолио за плотер Hi-5
дебелина90 µm
време за трансфер5 сек.
температура на пранедо 60°С
натиск4~5bar
температура на трансфер120°С - 150°С
Текстилно фолио за плотер HandyFlex
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 60°С
натиск3~4bar
температура на трансфер155°С
повече