ТЕКСТИЛНО ФОЛИО ЗА РЕЖЕЩ ПЛОТЕР


Флок и Флекс

Приложение: за режещ плотер и термотрансфер върху текстил

 
дебелина
време за трансфер
температура на пране
натиск
температура на трансфер
Цена без ДДС
Текстилно фолио за плотер P.S. Film
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 80°С
натиск3~4bar
температура на трансфер150°С
Цена без ДДС22,60-26,90лв/м2
Текстилно фолио за плотер P.S. Film Extra
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 40°С
натиск3~4bar
температура на трансфер160°С
Цена без ДДС26,90лв/м2
Текстилно фолио за плотер P.S. Metallic
дебелина200 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пране
натиск3~4bar
температура на трансфер160°С
Цена без ДДС28,90лв/м2
Текстилно фолио за плотер P.S. Electric
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пране60º C
натиск3~4bar
температура на трансфер150°С
Цена без ДДС28,90лв/м2
Текстилно фолио за плотер P.S. Stretch
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пране60º C
натиск3~4bar
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС22,60-23,80лв/м2
Текстилно фолио за плотер P.S. Subli LT
дебелина110µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 40°С
натиск3~4bar
температура на трансфер130°C
Цена без ДДС30,00лв/м2
Текстилно фолио за плотер P.S. Lumen
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 40°С
натиск3~4bar
температура на трансфер150°С
Цена без ДДС60,00лв/м2
Текстилно фолио за плотер P.S. Adhesive
дебелина75 µm
време за трансфер5 - 10 сек.
температура на пране
натиск
температура на трансфер135°C
Цена без ДДС12,35лв/м2
Текстилно фолио за плотер Hi-5
дебелина90 µm
време за трансфер5 сек.
температура на пранедо 60°С
натиск4~5bar
температура на трансфер120°С - 150°С
Цена без ДДС22,60лв/м2
Текстилно фолио за плотер HandyFlex
дебелина90 µm
време за трансфер15 сек.
температура на пранедо 60°С
натиск3~4bar
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС20,00-20,60лв/м2
повече