ПРИНТЕРИ

Широкоформатни латексови принтери

Производител: RICOH

Широкоформатни солвентни принтери

Производител: NIPRINT

UV flatbed принтери

Производители: JETRIX, GATEWAY