ЛАМИНАТИ

Мономер

Мономерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху мономерни фолиа.

 
дебелина
лепило
трайност
Ламинат Oraguard 200
дебелина70 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност2г.
Ламинат HF0812
дебелина80 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност
Полимер

Полимерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху полимерно PVC фолио.

 
дебелина
лепило
трайност
Ламинат Oraguard 215
дебелина75 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност5г.
Каст

Каст ламинат

За сигурна защита на цифрови разпечатки върху каст PVC фолио.

 
дебелина
лепило
трайност
Ламинат Oraguard 290
дебелина50 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност8г.
Ламинат Oraguard 293
дебелина30 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност8г.
Подов ламинат

Подов ламинат

За защита на подови реклами от механични повреди и UV лъчение

 
дебелина
лепило
трайност
Подов ламинат LX LM41000
дебелина200 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност3г.
Подов ламинат AS HF220
дебелина180 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност
Подов ламинат EFT2014
дебелина200 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност