AMBIENT МEDIA - РЕКЛАМА НА ДРУГО НИВО

Ambient Media

Алтернативен метод за реклама в контекста на заобикалящата ни среда

Ambient media

Нов вид външна реклама, която използва градската среда, като рекламоносител

Ембиънт медия

Атрактивен начин за реклама, при който има взаимодействие между аудиторията и медията

"Заобикаляща" медия

Реклама позиционирана в средата, в която живеем

   

  „Ambient Media е контекстна реклама, която е изградена на основата на характеристиките на обкръжаващата среда.“ - Хр. Кафтанджиев

  Ambient е сравнително ново понятие, което за първи път e използвано от английските медии през 1999 г. и буквално се превежда, като заобикалящ, обкръжаващ.

  “Заобикалящата” медия е алтернативен начин на представяне на рекламни съобщения и визии с методите на външната реклама и съвременната комерсиална графика, но в контекста на градската среда. Това е нов вид външна реклама, за която се изисква развито креативно мислене.

  За разлика от стандартната външна реклама, ambient медията не променя средата, а я използва. Често характеристиките на рекламоносителя стават част от рекламното послание.

  Рекламните агенции, които искат да прилагат този метод трябва да имат усет за средата, да могат да виждат нестандартното в нея. Характеристиките на рекламонсоителя и/или заобикалящата среда следва да са интегрирани във визията на рекламата. Това е и причината ambient медията да бъде източник на многобройни творчески идеи.

   

  Примери: На първата снимка (от ляво) е представена реклама на дамско бельо - уличният стълб е интегриран в рекламната визия, като пилон за танцуване. Втората снимка е реклама на агенция за набиране на персонал, чийто слоган гласи: "Има и по-добри начини да направите кариера".

  Градът е много благоприятна среда за такъв вид реклама. Може да се използва всичко около нас, като: пейки, огради, стълбове, градски транспорт, сгради, контейнери и т.н.

  Освен интересен за гледане, този рекламен похват позволява на потребителите да бъдат преки участници, влизайки в контакт с медията. Взаимодействието с публиката винаги е интригуващо и запомнящо се, което прави ambient един от най-атрактивните маркетингови подходи.

  Поради уникалните си решения този рекламен канал почти няма шум и лесно се възприема. Не на последно място е и вирус ефекта от такива кампании. Рекламите често се заснемат от потребителите и се споделят в социалните мрежи.

  Рекламодателите, които инвестират в такъв вид реклама изграждат имидж на новатори и показват собствен стил.

   

  Пример за интеракция между хората и медията.

  Свързани продукти:
  фолиа за специални приложения       принтери       фолиа за брандиране на превозни средства       подов ламинат