ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Трансферни адхезиви

Чист адхезив без носител

PVC плоскости

Олекотени плоскости за мебелната индустрия

Индустриални ленти

Двойнолепящи ленти за индустрията