ТЕКСТИЛНО ФОЛИО ЗА ЦИФРОВ ПЕЧАТ

Флок

Печат и термотрансфер

Флок на полиестерна основа за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Цена
Текстилно фолио за печат Jet Flock
дебелина450 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер180°С
Цена35,00лв/м2

Флекс

Фолио за печат и термотрансфер

Флекс за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Цена
Текстилно фолио за печат Soft Print Color
дебелина45 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена23,00лв/м2
Текстилно фолио за печат Colorprint
дебелина170 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер150°С
Цена23,00лв/м2
Текстилно фолио за печат Colorprint New M
дебелина120 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер165°С
Цена20,00лв/м2
Текстилно фолио за печат Colorprint PU
дебелина80 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена20,00лв/м2
Текстилно фолио за печат Crystal PU
дебелина85 µm
печатSOLV
време за трансфер20 сек.
температура на трансфер165°С
Цена20,00лв/м2
Текстилно фолио за печат Glitter Print
дебелина300 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер165°С
Цена32,00лв/м2

Транспортни ленти

 
дебелина
Цена
размер
Транспортна лента T.T.D.
дебелина75 µm
Цена8,50лв/м2
размер0.50/25м