Тарпаулин POLYMAR 8208

грамаж
700г/м2

боја
RAL 9010

Карактеристики

Димензии
Ширина (см): 300
Должина (м): 60
Опис
Тарпаулин со сјајна површина и еднострано лакиран.
Погоден за ТИР - камионски покриви.
Тежина
700 г/м2
Јакост на истегање
3000/3000 N/50 mm
Јакост на кинење
300/300 N
Цветен ТИР винил за превозни средства

Тарпаулин еднострано лакиран

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ