Завршеток за ластик

Производител: Bozamet

Завршеток за ластик


Опис

  • Со траен слој од цинк
        Код               L, mm             o, mm       
63.081108