Ракел RCL-04

Производител: Reflectiv


Гумена шпакла со удобна рачка за аплицирање на фолија врз автостакла.
Го отстранува воздухот без да ја оштетува фолијата.