Снап табела

тип
едностранна

Карактеристики

Димензии
70см/100см
Опис
  • Еднострана снап табела
  • Основа: 2мм незапалива плоча
  • Тој модел нема место за поставување на заштитен лист

Еднострана снап табела

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ