Самолеплива филц лента

Самозалепваща филцова лента

Производител: China


Филцова лента за лепење врз каучук шпакла.
Ја прави шпаклата универзална, погодна за монтажа на натписи врз тврда основа
и отстранување на воздухот без да се оштетува фолијата.
Димензии: 10см х 3.5см