ЛАМИНАТИ

Мономер

Мономерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху мономерни фолиа.

 
дебелина
трайност
лепило
Цена без ДДС
Ламинат Oraguard 200
дебелина70 µm
трайност2г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Ламинат LG LP2812
дебелина95 µm
трайност2г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Ламинат LamiFOL LE0680
дебелина55 µm
трайност1г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Ламинат LamiFOL LE0812
дебелина80 µm
трайност1г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Полимер

Полимерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху полимерно PVC фолио.

 
дебелина
трайност
лепило
Цена без ДДС
Ламинат Oraguard 215
дебелина90 µm
трайност5г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Ламинат LG LP5912
дебелина50 µm
трайност4г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Ламинат LG LP3912
дебелина90 µm
трайност5г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Каст

Каст ламинат

За сигурна защита на цифрови разпечатки върху каст PVC фолио.

 
дебелина
трайност
лепило
Цена без ДДС
Ламинат Oraguard 290
дебелина50 µm
трайност8г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Ламинат Oraguard 259
дебелина55 µm
трайност8г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Ламинат Oraguard 293
дебелина30 µm
трайност8г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Ламинат Oraguard 293AC
дебелина30 µm
трайност2г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Ламинат Oraguard 289F
дебелина50 µm
трайност10г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Ламинат LG LP80990
дебелина58 µm
трайност8г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Ламинат LG LP80994
дебелина40 µm
трайност8г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Подов ламинат

Подов ламинат

За защита на подови реклами от механични повреди и UV лъчение

 
дебелина
трайност
лепило
Цена без ДДС
Подов ламинат Oraguard 250AS
дебелина120 µm
трайност3 месеца
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Подов ламинат Oraguard 255AS
дебелина170 µm
трайност6 месеца
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Подов ламинат LG LP40000/41000
дебелина200 µm
трайност3г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Подов ламинат LG LM48000
дебелина200 µm
трайност3г.
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС
Подов ламинат LamiFOL EFT2014
дебелина200 µm
трайност
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС