Текстилна фолија за катер Videoflex Glitter

дебелина
320 µm
време за трансфер
15 сек.
натиск
3~4bar
температура на трансфер
150°С

боја
F0043
F0043
F0044
F0044
F0045
F0045
F0041
F0041
F0040
F0040
F0042
F0042

Карактеристики

Димензии
0.50м/25м
Опис

 

 • Videoflex Glitter - текстилна флекс фолија со глитер боjа
 • Материјал за катер со полиестерна подлошка
 • Употреба: термотрансфер врз текстил (памук, полиестер и смеси од истите)
Спецификации
 • Температура на трансфер: 150°С
 • Време за трансфер: 15 секунди
 • Притисок: среден 3~4 bar
 • Отстранување на подлошката: ладно
 • Перење: до 30°С
  • не се препорачува хемиско чистење, како и употребата на белило или други агресивни препарати
  • материјалот не е погоден за центрофугирање
Глитер флекс фолио за термотрансфер върху текстил

Катер флекс фолија (320 микрони)

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ